ÇAP Öğretim Programı (Fakülte içi)

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-7

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 
 
I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME101 Matematiğin Temelleri Ⅰ Z 2 0 0 2 2
IME103 Analiz Ⅰ Z 2 0 0 2 3
IME105 Matematik Tarihi Z 2 0 0 2 3
Toplam 6 0 0 6 8
Toplam Kredi 6 8
 
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS 
IME102 Matematiğin Temelleri Ⅱ Z 2 0 0 2 4
IME104 Analiz Ⅱ Z 2 0 0 2 4
IME106 Soyut Matematik Z 2 0 0 2 5
Toplam 6 0 0 6 13
Toplam Kredi 12 21
 
III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME201 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3
IME203 Lineer Cebir Ⅰ Z 2 0 0 2 3
IME205 Analiz Ⅲ Z 2 0 0 2 3
IME207 Analitik Geometri Z 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅰ S 2 0 0 2 4
Toplam 10 0 0 10 17
Toplam Kredi 22 38
 
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME202 Ortaokul Matematik Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
IME204 Lineer Cebir Ⅱ Z 2 0 0 2 2
IME206 Algoritma ve Programlama Z 2 0 0 2 2
IME208 Olasılık Z 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅱ S 2 0 0 2 4
Toplam 10 0 0 10 14
Toplam Kredi 32 52
 
V. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME301 Sayıların Öğretimi Z 3 0 0 3 5
IME303 Geometri ve Ölçme Öğretimi Z 3 0 0 3 4
IME305 İstatistik Z 2 0 0 2 2
IME307 Cebir Z 2 0 0 2 2
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅲ S 2 0 0 2 4
Toplam 12 0 0 12 17
Toplam Kredi 44 69
 
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME302 Cebir Öğretimi Z 3 0 0 3 5
IME304 Olasılık ve İstatistik Öğretimi Z 3 0 0 3 4
IME306 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme Z 3 0 0 3 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅳ S 2 0 0 2 4
Toplam 11 0 0 11 17
Toplam Kredi 55 86
 
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMBM401 Öğretmenlik Uygulaması Ⅰ Z 2 6 0 5 10
IME401 Matematikte Problem Çözme Z 2 0 0 2 3
IME403 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları Z 2 0 0 2 3
IME405 Mantıksal Akıl Yürütme Z 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅴ S 2 0 0 2 4
Toplam 10 6 0 13 23
Toplam Kredi 68 109
 
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMBM402 Öğretmenlik Uygulaması Ⅱ Z 2 6 0 5 12
IME402 Matematik Felsefesi Z 2 0 0 2 3
IME404 Matematik Öğretiminde Modelleme Z 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅵ S 2 0 0 2 4
Toplam 8 6 0 11 23
Toplam Kredi 79 132
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 79 132        
  Zorunlu Dersler 67 108        
  Seçmeli Dersler 12 24        
  Toplam Ders Sayısı 34        
  Zorunlu Ders Sayısı 28        
  Seçmeli Ders Sayısı 6        
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.