Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz

MİSYON
Matematik eğitimi alanında teorik ve uygulamaya dayalı araştırmalar yaparak bu alandaki bilgi birikimini ve eğitimin niteliğini arttırmak; matematik eğitiminde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, kaliteli bir lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yürüterek matematik eğitimi alanında dünyadaki niteliklere uygun öğretmen ve uzmanlar yetiştirmektir.
Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çağdaş, teknoloji destekli öğretim ortamları oluşturmak, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında bilimsel üretime katkı sağlayan etkinlikler düzenlemek.

VİZYON
Öğretmen adaylarına mesleki yaşamlarında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen “Matematik Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri” bağlamında ihtiyaç duyacakları temel bilgi, teknolojik bilgi, beceri, deneyim ve yetenekleri edindirmektir. Bununla birlikte kişisel ve mesleki yaşamlarında “öğrencileri için doğru bir model olabilen, alanındaki gelişmeleri doğrudan izleyebilen, zamanını verimli kullanabilen ve etkili iletişim kurabilen, bilimsel etik kurallarını benimseyen, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı” matematik öğretmenleri yetiştirmek de amaçlanmıştır.

HEDEF
i) Öğrencilerinin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak matematiksel bilgiye ve bu bilgiye erişme becerisine sahip öğretmenler yetiştirmektir.
ii) Matematiksel problem çözme süreçlerini anlayan, uygulayan ve matematiksel argümanlar geliştiren öğretmenler yetiştirmektir.
iii) Matematiksel düşünceyi iletmek ve öğrencilerinin anlayışını derinleştirmek için matematiksel fikirlerin çeşitli gösterimlerini kullanarak matematikte ve diğer alanlardaki fikirler arasında bağlantı kuran öğretmenler yetiştirmektir.
iv) Teknolojiyi matematik için gerekli bir araç olarak benimseyen; alanındaki araç, gereç ve materyal tasarımına ve kullanımına hâkim öğretmenler yetiştirmektir.
v) Öğrencilerinin olumlu sosyo-duygusal gelişimini teşvik eden demokratik ve işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturmak için kapsayıcı uygulamaları kullanabilen öğretmenler yetiştirmektir.
vi) Tüm öğrencileri için yüksek beklentiler içinde olan; ölçülebilir öğrenme değerlendirmeleri ile iyi yapılandırılmış dersler uygulayan ve uygulama üzerine yansıtıcı düşünmeleri yürütebilen öğretmenler yetiştirmektir.
vii) Alan ve meslek bilgisine ilişkin bilimsel bakış açısına sahip; sosyal yönleri, iletişim becerileri, çevre bilinci gelişmiş; millî ve insanî değerleri benimsemiş; nitelikli, ahlâklı, özverili ve özgüveni yüksek öğretmenler yetiştirmektir.