Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 03.01.2023 tarih ve 2023/01-3 sayılı karar eki        EK-9

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ⅰ Z 2 0 0 2 3
EGK101 Türk Dili Ⅰ Z 3 0 0 3 5
EGK103 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 0 3 5
EGK105 Yabancı Dil Ⅰ Z 2 0 0 2 3
IME101 Matematiğin Temelleri Ⅰ Z 2 0 0 2 2
IME103 Analiz Ⅰ Z 2 0 0 2 3
IME105 Matematik Tarihi Z 2 0 0 2 3
Toplam 20 0 0 20 30
Toplam Kredi 20 30
               
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS 
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ⅱ Z 2 0 0 2 3
EGK102 Türk Dili Ⅱ Z 3 0 0 3 5
EGK106 Yabancı Dil Ⅱ Z 2 0 0 2 3
IME102 Matematiğin Temelleri Ⅱ Z 2 0 0 2 4
IME104 Analiz Ⅱ Z 2 0 0 2 4
IME106 Soyut Matematik Z 2 0 0 2 5
Toplam 17 0 0 17 30
Toplam Kredi 37 60
               
III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
IME201 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3
IME203 Lineer Cebir Ⅰ Z 2 0 0 2 3
IME205 Analiz Ⅲ Z 2 0 0 2 3
IME207 Analitik Geometri Z 2 0 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ⅰ S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ⅰ S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅰ S 2 0 0 2 4
Toplam 18 0 0 18 30
Toplam Kredi 55 90
               
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
EGK202 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 0 2 3
IME202 Ortaokul Matematik Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
IME204 Lineer Cebir Ⅱ Z 2 0 0 2 2
IME206 Algoritma ve Programlama Z 2 0 0 2 2
IME208 Olasılık Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ⅱ S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ⅱ S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅱ S 2 0 0 2 4
Toplam 19 2 0 20 30
Toplam Kredi 75 120
               
V. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
IME301 Sayıların Öğretimi Z 3 0 0 3 5
IME303 Geometri ve Ölçme Öğretimi Z 3 0 0 3 4
IME305 İstatistik Z 2 0 0 2 2
IME307 Cebir Z 2 0 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ⅲ S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ⅲ S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅲ S 2 0 0 2 4
Toplam 20 0 0 20 30
Toplam Kredi 95 150
               
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
IME302 Cebir Öğretimi Z 3 0 0 3 5
IME304 Olasılık ve İstatistik Öğretimi Z 3 0 0 3 4
IME306 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme Z 3 0 0 3 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ⅳ S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ⅳ S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅳ S 2 0 0 2 4
Toplam 19 0 0 19 30
Toplam Kredi 114 180
               
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMBM401 Öğretmenlik Uygulaması Ⅰ Z 2 6 0 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
IME401 Matematikte Problem Çözme Z 2 0 0 2 3
IME403 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları Z 2 0 0 2 3
IME405 Mantıksal Akıl Yürütme Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ⅴ S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅴ S 2 0 0 2 4
Toplam 14 6 0 17 30
Toplam Kredi 131 210
               
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMBM402 Öğretmenlik Uygulaması Ⅱ Z 2 6 0 5 12
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
IME402 Matematik Felsefesi Z 2 0 0 2 3
IME404 Matematik Öğretiminde Modelleme Z 2 0 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ⅵ S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ⅵ S 2 0 0 2 4
Toplam 12 6 0 15 30
Toplam Kredi 146 240
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 146 240        
  Zorunlu Dersler 114 180        
  Seçmeli Dersler 32 60        
  Zorunlu ders / Toplam kredi 78% 75%        
  Seçmeli ders / Toplam kredi 22% 25%        
  Toplam Ders Sayısı 66        
  Zorunlu Ders Sayısı 50        
  Seçmeli Ders Sayısı 16        
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı 6        
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı 6        
  Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı 4        
               
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME221 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi S 2 0 0 2 4
IME223 Kültür ve Matematik S 2 0 0 2 4
               
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME222 İlkokul Matematik Öğretimi S 2 0 0 2 4
IME224 Matematik Ders Kitabı İncelemesi S 2 0 0 2 4
IME226 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları S 2 0 0 2 4
               
V. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME321 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme S 2 0 0 2 4
IME323 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme S 2 0 0 2 4
               
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME322 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı S 2 0 0 2 4
IME324 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 0 2 4
               
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME421 Matematik Sınıflarında İletişim S 2 0 0 2 4
IME423 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi S 2 0 0 2 4
               
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
IME422 Oyunla Matematik Öğretimi S 2 0 0 2 4
IME424 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi S 2 0 0 2 4
               
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB221 Eğitim Tarihi S 2 0 0 2 4
EMB223 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 0 2 4
EMB225 Mikro Öğretim S 2 0 0 2 4
               
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB222 Eğitimde Proje Hazırlama  S 2 0 0 2 4
EMB224 Eğitim Hukuku S 2 0 0 2 4
EMB226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  S 2 0 0 2 4
               
V. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB321 Karakter ve Değer Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 0 2 4
EMB325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 0 2 4
EMB327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 0 2 4
               
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB322 Eleştirel ve Analitik Düşünme  S 2 0 0 2 4
EMB324 Hastanede Yatan ÇocKların Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB326 Eğitimde Drama S 2 0 0 2 4
EMB328 Karşılaştırılmalı Eğitim S 2 0 0 2 4
               
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB421 Çocuk Psikolojisi S 2 0 0 2 4
EMB423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB425 Müze Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 0 2 4
               
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EMB422 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 0 2 4
EMB424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 0 2 4
EMB426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim  S 2 0 0 2 4
EMB428 Açık ve Uzaktan Öğrenme  S 2 0 0 2 4
               
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EGK221 Kültür ve Dil S 2 0 0 2 3
EGK223 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 0 2 3
EGK225 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 0 2 3
EGK227 Mesleki İngilizce S 2 0 0 2 3
EGK229 Türk Kültür Coğrafyası S 2 0 0 2 3
               
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EGK222 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 0 2 3
EGK224 Türk Halk Oyunları S 2 0 0 2 3
EGK226 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele S 2 0 0 2 3
EGK228 Sanat ve Estetik S 2 0 0 2 3
               
V. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EGK321 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 0 2 3
EGK323 Beslenme ve Sağlık  S 2 0 0 2 3
EGK325 Türk Sanat Tarihi S 2 0 0 2 3
EGK327 Türk İşaret Dili S 2 0 0 2 3
EGK329 Medya Okuryazarlığı S 2 0 0 2 3
               
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U L K AKTS
EGK322 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 0 2 3
EGK324 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 0 2 3
EGK326 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 3
EGK328 Türk Musikisi S 2 0 0 2 3
               
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5