Program Hakkında

Program Hakkında

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programının temel amacı ilköğretim 5-8. sınıf öğrencilerine çağın gerektirdiği temel bilgi, beceri, davranış̧ ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla bilimsel düşünme süreçlerine hâkim, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, iş birliğine açık, nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrencilerimizin öğrencileri için doğru bir model olabilen, alanındaki gelişmeleri doğrudan izleyebilen, zamanını verimli kullanabilen ve etkili iletişim kurabilen, bilimsel etik kuralları benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı matematik öğretmenleri olarak meslek hayatına kazandırılmaları hedeflenmektedir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programında, öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Sayısal puan türünde öğrenci kabul eden dört yıllık lisans programının eğitim dili Türkçe’dir. Öğrencilerin lisans döneminde isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programından yararlanma olanakları bulunmaktadır.